Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Arbete utomlands

Viktig information för dig som arbetat utomlands och söker arbetslöshetsersättning i Sverige

Reglerna kring att söka arbetslöshetsersättning i Sverige när man arbetat utomlands är många och krångliga. Skicka ett meddelande till ees@alfakassan.se så hjälper vi dig med ditt ärende. Om du vill att vi ringer upp dig så skicka med ditt telefonnummer i meddelandet.

 

Att ansöka om ersättning när du arbetat utomlands 

Genom Sveriges medlemskap i EU är det möjligt för anställda att överföra försäkrings- och arbetsperioder mellan EU/EES-länder samt Schweiz.

Du kan också få tillgodoräkna dig arbete som anställd i Sverige om du ska söka arbetslöshetsersättning i ett annat land inom EU/EES området samt Schweiz.

Du kan också i vissa fall att tillgodoräkna dig tid som företagare i vissa andra EU/EES-länder när du söker ersättning i Sverige.

I  vissa fall kan du även tillgodoräkna dig arbete i eget företag i Sverige om du vill söka ersättning i något  EU/EES land.

 

Så här söker du ersättning

Förutom att följa guiden under Om du blir arbetslös kommer vi att behöva ytterligare uppgifter om dig och dina tidigare arbeten.

  • Arbetsgivarens namn och adress samt ett anställningsavtal eller intyg som visar under vilken tidsperiod du arbetat i landet måste alltid skickas in. 
  • Skicka in blanketten Underlag för fastställande av bosättningstat. Den behövs för att vi ska kunna bedöma din försäkringstillhörighet. 
  • Utöver det kräver vissa länder andra uppgifter, exakt vilken information länderna behöver kan du få uppgift om av våra handläggare. 
  • Om du vill söka inträde ska du skicka in blanketten Ansökan om anslutning. Du kan också söka ersättning enligt grundförsäkringen från oss, utan att begära inträde.

 

Rätt till inträde och ersättning?

Enligt huvudregeln måste du ha arbetat i Sverige för att kunna få anslutning till Alfa-kassan. Det gäller både dig som är helt nyinflyttad och dig som tidigare bott här och anses varit utflyttad. För att du ska kunna tillgodoräkna dig tiden utomlands för uppfyllande av arbetsvillkor och medlemsvillkor, måste ditt senaste arbete ha utförts i Sverige. Det krävs med andra ord som regel att du har arbetat i Sverige efter inflyttning, för att du ska kunna beviljas ersättning.

Du som arbetat i ett EU/EES-land eller Schweiz men bott i Sverige och återvänt hit åtminstone en gång per vecka, anses vara gränsarbetare. Om du i likhet med gränsarbetaren bor i ett EU/EES-land och arbetar i ett annat, men återvänder till bosättningslandet mer sällan än en gång per vecka, kan du anses vara en "oäkta gränsarbetare".  Detta kan till exempel gälla om du haft ditt intressecentrum kvar i Sverige eller om du har haft en säsongsanställning. Det är Alfa-kassan som bedömer om du kan anses vara en oäkta gränsarbetare utifrån de uppgifter du lämnar till oss.

Du som anses vara äkta eller oäkta gränsarbetare har rätt till inträde i Alfa-kassan om du är arbetslös och har rätt till arbetslöshetsersättning.  När Alfa-kassan bedömer om du har rätt till ersättning kan du tillgodoräkna dig tid då du arbetat utomlands, utan att först arbeta i Sverige.

 

Särskild överenskommelse för dig som flyttar tillbaka från ett nordiskt land

Genom en nordisk överenskommelse gäller särskilda regler för dig som flyttar inom Norden och återvänder inom fem år. Du kan ha rätt att bli ansluten till Alfa-kassan om du tidigare varit medlem i en svensk arbetslöshetskassa.  Du kan också ha rätt att tillgodoräkna dig tid då du arbetat inom Norden vid bedömningen av om du har rätt till ersättning, utan att först behöva arbeta i Sverige. Ansökan ska inkomma inom åtta veckor från det att försäkringen i tidigare bosättningsland upphört.

 

Att tänka på när du återvänder från ett arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz

Om du har utträtt ur Alfa-kassan innan du åkte utomlands bör du ansöka om anslutning på nytt när du återvänder till Sverige. Det är viktigt att ansökan om anslutning skickas till arbetslöshetskassan så snart som möjligt, då det kan påverka dina möjligheter att få inkomstrelaterad ersättning om du söker arbetslöshetsersättning.

För att uppfylla villkoren om att få inkomstrelaterad ersättning måste man bland annat ha ett sammanhängande medlemskap om 12 månader. Det får inte finnas något glapp mellan försäkringen i det tidigare arbetslandet och medlemskapet i svensk a-kassa.

Även om din ansökan inte kommer in i anknytning till din utlandsvistelse kan du ansöka om ett nytt inträde. Du kan dock inte beviljas anslutning tidigare än den månad du skickat in handlingarna.

 

Att tänka på om du vill söka arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Om du vill söka arbete utomlands med bibehållen a-kassa (sökanderesa) ska du fylla i blanketten Ansökan om intyg U2 som finns att skriva ut från IAF:s webbplats. Du följer sedan anvisningarna på blanketten. Det är IAF som beslutar om du har rätt till svensk arbetslöshetsersättning under din tid i annat EU/EES land eller Schweiz. Mer information om ansökningsförfarandet kan du också hitta på IAF:s webbplats.

Du fortsättar att fylla i kassakort som vanligt under din tid utomlands, det är  Alfa-kassan som betalar ut ersättning.  Alfa-kassan rekommenderar därför dig som ska åka på en sådan sökanderesa att du använder dig av Mina sidor.

För att du ska ha rätt till ersättning under en sökanderesa måste du anmäla dig på arbetsförmedlingen i det land där du har beviljats rätt att söka arbete. Följ noga den information som sänds från IAF i samband med beslut.

 

Att tänka på om du vill söka arbetslöshetsersättning i ett EU/EES-land eller Schweiz efter arbete i Sverige

Om du vill söka arbetslöshetsersättning i ett annat land efter arbete i Sverige ska du vända dig till behörig institution i det land du söker ersättning.

Det andra landets institution kan begära uppgifter från Alfa-kassan, om de perioder du arbetat här. Du kan också själv begära sådana uppgifter från Alfa-kassan. Vi rekommenderar dock att du i första hand låter myndigheten i det land du söker ersättning begära intyget från oss. Om du varit medlem i någon annan A-kassa i Sverige är det den kassan som fyller i intyget.

 

Att tänka på om du börjar arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

När du börjar arbeta i ett annat land omfattas du av det nya landets arbetslöshetsförsäkring och lagstiftning. Du kan enbart vara försäkrad i ett land (arbetslandet). Observera att Danmark och Finland har en frivillig försäkring, som du kan söka inträde till.  

Du behöver inte ta med dig några handlingar från din svenska a-kassa så länge du inte söker arbetslöshetsersättning i arbetslandet. Du bör också kontakta Försäkringskassan och meddela att du påbörjat arbete i ett annat land.

 

Mer information

Ytterligare information kan du få genom att läsa SO:s broschyr Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen eller på IAF:s webbplats.

 


Uppdaterad: 2017-05-15


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Alfaportalen

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Arbetslöshets-
kassan Alfa, 827 82 Ljusdal
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.