Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Rätt till ersättning

Ramtid

Arbetslöshetsförsäkringen är tänkt att ersätta förlorad inkomst. Vi behöver alltså se hur mycket du har arbetat den senaste tiden innan du blev arbetslös och undersöka om du uppfyller ett så kallat arbetsvillkor och har rätt till ersättning. Tiden vi tittar på kallas för ramtid och är normalt de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde. Ibland kan så kallad överhoppningsbar tid göra att vi behöver intyg på tid längre tillbaka än 12 månader.

 

Arbetsvillkor

För att ha rätt till ersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under ramtiden:

  • förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar, eller
  • förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

Som förvärvsarbete räknas

  • reguljärt förvärvsarbete
  • semester eller annan ledighet med helt eller delvis bibehållen lön
  • anställning med lönebidrag,
  • anställning inom Samhall, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
  • tid med avgångsvederlag
  • totalförsvarsplikt och/eller föräldrapenningförmån (max 2 månader kan jämställas med förvärvsarbete).

 

Överhoppningsbar tid

För att få ersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor inom de senaste tolv månaderna före arbetslösheten. Denna period kan i vissa fall förlängas, så kallad överhoppningsbar tid. Detta betyder att arbete som ligger längre tillbaka än tolv månader kan medräknas i arbetsvillkoret. Den överhoppningsbara tiden kan längst vara i fem år.

Exempel på när denna period kan förlängas är när du varit sjuk. Även vård av eget barn som inte fyllt två år, eller adoptivbarn två år efter barnets ankomst till familjen, tid med föräldrapenning, hel närståendepenning, totalförsvarsplikt och i vissa fall heltidsutbildning kan förlänga perioden (en heltidsutbildning som avslutats efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande heltidsarbete i minst 5 månader räknas som överhoppningsbar tid).

 

Övrig tid

Månader som vi inte kan hoppa över ingår alltid i ramtiden. Har du en sådan månad inte arbetat är det ändå viktigt att du meddelar oss om det.

 

Ersättning vid uppsägning

Du kan ansöka om ersättning även om du har sagt upp dig från din anställning.

Om du har sagt upp dig själv på egen begäran utan giltigt skäl eller blivit uppsagd av annan anledning än arbetsbrist riskerar du att få en 45 ersättningdagars avstängning. Lördag och söndag räknas inte som ersättningsdagar.

Om det finns giltiga skäl för uppsägningen får du inga avstängningsdagar. Exempel på giltiga skäl kan vara att du inte får din lön utbetald av arbetsgivaren eller att du på grund av sjukdom inte kan jobba kvar. Sjukdom behöver styrkas med läkarintyg.


Uppdaterad: 2016-04-07


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Alfaportalen

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Arbetslöshets-
kassan Alfa, 827 82 Ljusdal
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.