Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Ansökan om ersättning

Här finner du frågor och svar som rör ansökan om ersättning. I menyn till vänster kan du hitta ytterligare frågor och svar för andra ämnen. 1. 1 Hur gör jag för att söka ersättning?

  För att söka ersättning behöver du anmäla dig som arbetslös på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du behöver även skicka in blanketten Anmälan om arbetslöshet, kassakort och intyg på vad du har gjort de senaste 12 månaderna.

  Logga in på Mina sidor med e-legitimation för att skicka in dina kassakort. 

 2. 2 Vilka villkor gäller för att få rätt till ersättning?

  Du behöver vara ersättningsanmäld hos Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande samt skicka in kassakort. Läs mer om Grundvillkoren här.

  För att du ska ha rätt till ersättning behöver du också uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Det innebär att du under 12 månader ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader. Läs mer om Arbetsvillkoret här.

 3. 3 Vilka intyg behöver jag skicka in för att visa vad jag har gjort?

  Om du har arbetat behöver du skicka in arbetsgivarintyg. Har du studerat behöver du skicka in blanketten Intyg om studier. Vid annan sysselsättning meddela Alfa-kassan via telefon, mail eller brev.

  Observera att du kan behöva skicka in ytterligare handlingar. Se vår film om hur hela ansökningsprocessen går till.

 4. 4 Varför behöver jag skicka in intyg för 12 månader bakåt när jag bara har jobbat de senaste sex månaderna?

  När vi beräknar din rätt till ersättning behöver vi alltid titta på en ramtid på 12 månader. Om du blir beviljad ersättning baseras ersättningens storlek på ett genomsnitt av det du arbetat under hela ramtiden och det är därför viktigt att du skickar in intyg som visar din sysselsättning under hela perioden.

 5. 5 Hur beräknas min ersättning?

  När du ansöker om ersättning beräknas din ersättningsrätt på en ramtid av 12 månader. Om du ansöker om grundersättning beräknas din ersättning på hur många timmar du har arbetat under ramtiden, hur mycket du vill och kan arbeta och hur många timmar i veckan som du är arbetslös.

  Om du ansöker om den inkomstrelaterade ersättningen beräknas ersättningen även på din genomsnittliga inkomst under ramtiden.

 6. 6 Har jag rätt till inkomstrelaterad ersättning?

  För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning behöver du uppfylla ett medlemsvillkor. Det gör du om du har varit ansluten till Alfa-kassan i 12 månader eller mer och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden.

  Om du uppfyller ett medlemsvillkor under en pågående ersättningsperiod kommer Alfa-kassan att utreda din rätt till inkomstrelaterad ersättning. Du behöver då skicka in arbetsgivarintyg för det arbete du har haft. Detta görs smidigast av din arbetsgivare på www.arbetsgivarintyg.nu.

 7. 7 Jag har inte jobbat de senaste 12 månaderna, kan jag söka ersättning?

  I vissa fall kan vi hoppa över tid och titta på arbete längre bak i tiden än de senaste 12 månaderna. Tiden kan räknas som överhoppningsbar om du till exempel har varit sjukskriven, haft föräldrapenning eller studerat.

  Detta innebär att du i vissa fall kan behöva skicka intyg för längre bakåt i tiden än de senaste 12 månaderna. Överhoppningsbar tid kan som längst vara fem år.

 8. 8 Jag har studerat, vad ska jag tänka på när jag ansöker om ersättning?

  Studier räknas som överhoppningsbara om de har varit på heltid och om du var minst 25 år när de avslutades. Om du var under 25 år när studierna avslutades behöver du ha arbetat heltid fem sammanhängande månader någon gång innan du började studera för att studietiden ska räknas som överhoppningsbar.

  För att styrka din studietid behöver du skicka in blanketten Intyg om studier.

 9. 9 När anses mina studier avslutade?

  Dina studier anses vara avslutade om de lett till examen eller om de definitivt avbrutits.

 10. 10 Jag har varit föräldraledig, vad behöver jag skicka in?

  Tid som du har varit föräldraledig kan i vissa fall räknas som överhoppningsbar. Det innebär att vi kan titta på arbete som du utfört innan föräldraledigheten. I de flesta fall kan Alfa-kassan hämta information om föräldraledighet direkt från Försäkringskassan.

  Om Alfa-kassan inte kan hämta informationen kommer vi att be dig skicka in intyg från Försäkringskassan.

 11. 11 Jag har varit sjukskriven, vad behöver jag skicka in?

  Tid som du har varit sjukskriven kan i vissa fall räknas som överhoppningsbar. Det innebär att vi kan titta på arbete som du utfört innan sjukskrivningen. Om du har fått sjukpenning kan Alfa-kassan hämta information direkt från Försäkringskassan.

  Om du inte har fått sjukpenning behöver du skicka in läkarintyg som visar att du varit sjuk.

 12. 12 När får jag min första utbetalning?

  Vi kan inte lämna förhandsbesked om när ett beslut kommer att fattas. Om du blir beviljad ersättning kommer din första utbetalning automatiskt att läggas till torsdagen veckan efter att beslutet har tagits.

 13. 13 Måste jag skicka in mina intyg i original?

  Vissa blanketter måste vara i original, till exempel Anmälan om arbetslöshet och arbetsgivarintyg. För mer information vänligen hör av dig till vår kundservice.

 14. 14 Vad är skillnaden mellan ett anställningsavtal och ett arbetsgivarintyg?

  Ett anställningsavtal tecknas ofta inför en anställning och visar din anställningsform. Ett arbetsgivarintyg fylls i av din arbetsgivare efter att arbetet har utförts och visar hur du har varit anställd och hur många timmar du har arbetat respektive månad. För att beräkna din rätt till ersättning behöver vi få in ett arbetsgivarintyg.

 15. 15 Jag har sagt upp mig från mitt jobb, kan jag söka a-kassa?

  Du kan ansöka om ersättning även om du har sagt upp dig från din anställning.

  Om du har sagt upp dig själv på egen begäran utan giltigt skäl eller blivit uppsagd av annan anledning än arbetsbrist riskerar du att få en 45 ersättningdagars avstängning. Lördag och söndag räknas inte som ersättningsdagar.

  Om det finns giltiga skäl för uppsägningen får du inga avstängningsdagar. Exempel på giltiga skäl kan vara att du inte får din lön utbetald av arbetsgivaren eller att du på grund av sjukdom inte kan jobba kvar. Sjukdom behöver styrkas med läkarintyg.

 16. 16 Jag är inte medlem i någon a-kassa, kan jag söka ersättning från Alfa-kassan?

  Du kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan om du inte är medlem i någon annan a-kassa. Oavsett vilken typ av ersättning du ansöker om behöver du alltid uppfylla ett arbetsvillkor.

 17. 17 Till vilken adress ska jag skicka mina handlingar?

  Flera av våra blanketter kan du fylla i och skicka med e-legitimation via vår e-tjänst Mina sidor

  Övriga handlingar skickas till:

  Arbetslöshetskassan Alfa

  827 82 Ljusdal

 18. 18 Jag har tidigare fått ersättning från Alfa-kassan, men har nu arbetat i några månader, behöver jag skicka in alla intyg på nytt för att söka ersättning igen?

  Om det inte har gått 365 dagar sedan du senast fick arbetslöshetsersättning kan du nå din tidigare ersättningsperiod om du har dagar kvar. För att du ska kunna göra detta behöver du anmäla dig på Arbetsförmedlingen.

  Du behöver även skicka in blanketten Anmälan om arbetslöshet, kassakort och intyg på vad du har gjort sedan du senast hade ersättning. 

  Observera att perioden om 365 dagar kan förlängas om du har haft en sysselsättning som kan räknas som överhoppningsbar.

 19. 19 Vad är skillnaden mellan avgångsvederlag och uppsägningstid?

  Under uppsägningstiden är man anställd och har rätt till samma villkor som under hela anställningen, ett avgångsvederlag får man efter att anställningen har upphört. Normalt jobbar man under uppsägningstiden men det händer att man blir arbetsbefriad. Ett avgångsvederlag kan vara en klumpsumma eller ett visst antal månadslöner. Om du får ett avgångsvederlag som klumpsumma så tänk på att kontakta skattemyndigheten för att jämka, så att du inte betalar onödigt mycket skatt.

  Avgångsvederlaget är enbart den summa pengar du faktiskt får, medan din lön även innehåller kollektivavtalade rättigheter som tjänstepension och semester.

  Om du är erbjuden ett avgångsvederlag så är det viktigt att du kontaktar Alfa-kassan så att du kan få reda ut vad vederlaget innebär för din ersättning hos oss. Det är också viktigt att du anmäler dig till Arbetsförmedlingen direkt när din anställning upphör, bland annat för att inte riskera att förlora din sjukpenninggrundande inkomst på Försäkringskassan.

 20. 20 Vad kan hända om jag lämnar felaktiga uppgifter?

  Vi litar på att de uppgifter du lämnat stämmer. Om detta inte stämmer kan det leda till att du måste betala tillbaka ersättning som du har fått.

  Om du inte lämnar rätt uppgifter eller inte meddelar ändrade uppgifter till oss så kan det anses vara grovt vårdslöst eller medvetet. Det innebär att du kan bli av med din ersättning mellan 45 och 195 dagar. Du måste också jobba i minst 80 dagar innan du på nytt kan ansöka om ersättning. Om du är ansluten till oss kan du bli utesluten och kan då inte ansöka om ersättning under ett års tid. Du kan också bli polisanmäld.

 


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Alfaportalen

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Arbetslöshets-
kassan Alfa, 827 82 Ljusdal
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.