Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Studier

Den som har sommarlov eller annat ferieuppehåll i studierna har inte rätt till arbetslöshetsersättning. Den som studerat ska ha avslutat eller avbrutit studierna för att betraktas som arbetslös. 

Normalt kan du inte heller få arbetslöshetsersättning under studietiden då det krävs att du är arbetslös och arbetssökande för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Under vissa förutsättningar har du dock möjlighet att studera på deltid. Kontakta Alfa-kassan innan du börjar studera, en ansökan om deltidsstudier ska alltid göras innan studierna börjar.

 

Studier på heltid

Månader som du har studerat på heltid kan räknas som överhoppningsbar tid om studierna är avslutade eller definitivt avbrutna och du var över 25 år när de avslutades. Man kan räkna med maximalt 5 år av studier som överhoppningsbar tid.

Studierna kan i vissa fall hoppas över även om du avslutat dem innan du fyllt 25 år. Då måste du ha arbetat heltid i minst fem sammanhängande månader innan studierna. Har du arbetat litet eller inget alls under sommarferierna hoppas dessa också över. Studier räknas som avslutade om de är fullföljda eller definitivt avbrutna.

 

Studier på deltid

Att det är möjligt att studera på deltid och samtidigt få arbetslöshetsersättning är ett undantag som bygger på att du trots studierna kan anses vara arbetslös på det sätt som avses i försäkringsbestämmelsernaAnsökan ska göras till Alfa-kassan innan studierna börjar. Vår prövning är till för att avgöra om du i första hand kan anses vara arbetslös eller studerande.

Att du med deltidsstudierna skulle ha möjlighet att göra klart en utbildning som du redan påbörjat eller att du kan skaffa dig kompetens som gör det lättare för dig att få ett arbete är inget som vi får fästa vikt vid. Är du i behov av kompletterande utbildning ska du ta upp det med Arbetsförmedlingen.

 

Vad är deltidsstudier?

När vi bedömer vad som kan godkännas som deltidsstudier är både studietakten och omfattningen på studierna avgörande. Ditt antagningsbesked ska visa att studietakten är på deltid (dock högst 50 procent) och vilket antal studiepoäng du är antagen till samt under vilken tidsperiod du ska studera. Det gäller såväl studier på dagtid och kvällstid.

 

Villkor för deltidsstudier

Vill du deltidsstudera med behållen arbetslöshetsersättning ska du ansöka hos Alfa-kassan. Gör det i god tid så att du hinner få ditt beslut innan utbildningen börjar. Om du ansöker för sent finns risken att du blir återbetalningsskyldig för utbetald arbetslöshetsersättning.

Huvudregeln är att den som studerar kan inte samtidigt få ersättning från Alfa-kassan. Det finns vissa undantag:

  • Du som är arbetssökande och vill delta i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid som syftar till att ge en orientering i nya yrken eller utbildningsvägar eller underlätta en omställning till ett nytt yrke, kan under en ersättningsperiod ansöka om att få studera samtidigt som du får ersättning för högst 15 dagar.
  • Du som är arbetssökande och vill studera högst 50 procent av heltid kan, under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphört på grund av studierna, att studierna inte hindrar dig från att söka jobb och att de inte finansieras med studiestöd, kan ansöka om att få studera samtidigt som du får ersättning från Alfa-kassan. Du kan få deltidsstudera med ersättning i max 20 veckor under samma ersättningsperiod. (Studiestöd kan dock fortsätta att betalas ut om utbildningen bedrivits 15 veckor före arbetslösheten jämte arbete.)
  • Du som har arbetslöshetsersättning kan beviljas studier på heltid om du kan visa att du innan din arbetslöshet, i minst 15 veckor, både jobbat och studerat på heltid. Du kan få heltidsstudera med ersättning i max 20 veckor under samma ersättningsperiod.

För beslut som Alfa-kassan tar från och med den 1 oktober 2014 gäller de nya reglerna. Detta innebär att om du tidigare har studerat och beviljats ersättning inom samma ersättningsperiod så kommer dessa studier att påverka Alfa-kassans bedömning. Totalt sett godkänns max 20 ersättningsveckor per ersättningsperiod samt max 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod.

Kom ihåg att skicka in din ansökan om studier i god tid. Påbörja inte dina studier innan du har fått ett beslut från Alfa-kassan.

 Uppdaterad: 2017-11-16


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Alfaportalen

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Alfa-kassan
FE 69
930 88 Arjeplog
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.