Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Kassakort

Tänk på att vi behöver ha dina kassakort senast måndag samma vecka som utbetalning sker. 


Fyll i kassakort online

Mina sidor är en e-tjänst för dig som tänker söka ersättning eller har en pågående ersättningsperiod. Du kan fylla i dina kassakort och formulär elektroniskt via dator, mobil eller läsplatta och slipper därmed portokostnad. Du kan även skicka meddelande till din handläggare, se dina inskickade handlingar och dina utbetalningsspecifikationer. Du loggar in direkt med e-legitimation. Du behöver dock finnas registrerad i vårt handläggningssystem för att inloggningen ska fungera.

 

Att fylla i kassakort

Kassakorten ska fyllas i dag för dag. Om du har varit helt arbetslös en dag, markerar du detta med ett kryss i aktuell ruta under rubriken Arbetslös. Om du har arbetat ska du fylla i antal timmar i rutorna för Arbete.

Om du arbetar utöver din sysselsättningsgrad, dvs mertid eller övertid, ska du deklarera dessa timmar i rutorna för arbete på aktuell dag. Du fyller i din sysselsättningsgrad (procentsats) i rutorna för sysselsättningsgrad och extraarbetet i rutorna för arbete.

Om du är sjuk, har föräldrapenning, semester eller är förhindrad ska du deklarera detta på ditt kassakort på aktuell dag. Du fyller också i din sysselsättningsgrad.

Skicka in ditt kassakort när du fyllt i samtliga dagar (även lördag, söndag samt helgdagar), d.v.s. tidigast söndagen i vecka två på kassakortet.

Det är viktigt att du fyller i och regelbundet skickar in kassakort för den tid du är arbetslös. Kassakorten är underlagen vi behöver för att betala ut din ersättning.

För att underlätta kan du deklarera kassakorten elektroniskt via Mina sidor.

 

Kassakort äldre än nio månader

En ansökan om ersättning ska göras hos a-kassan inom nio månader från den sista dagen under den tidsperiod du ansöker om ersättning. Om du ansöker senare går rätten till ersättning förlorad om det inte finns synnerliga skäl. Ansökan ska göras på kassakort. Ersättning för kassakort som är äldre än nio månader kan alltså inte betalas ut.

 

Om du arbetar som lärare

Du som arbetar som lärare ska i vissa fall räkna om den arbetade tiden på kassakorten. Ta reda på vilket arbetsmått du får lön för. Vanligast är att timlärare avlönas per arbetad timme. Om du har timlön som avser klocktimmar ska du deklarera det antal timmar du arbetar.

Om du har anställning med fast veckoarbetstid och månadslön deklarerar du för den tid du har lön för. Detta gäller också anställningar med ett schema som omfattar längre period än en vecka, samt anställning med arbetet förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri. Har du exempelvis en tjänst på 50% ska du deklarera 50 % i sysselsättningsgrad.

Vid uppdragsarbete, frilansarbete och konstnärligt arbete bör du kontakta oss för att få information om hur du ska deklarerar dina kassakort.

 

Hur man fyller i kassakorten när man har beredskapsjour

Du ska redovisa hela jourperioden på kassakorten, dvs arbete motsvarande 24 timmar per dygn.

 

Konstnärligt arbete

Om du söker arbetslöshetsersättning och har ett konstnärligt arbete (dvs arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete som ersätts med gage) ska arbetet som du utför deklareras på följande sätt på kassakorten.

Du ska varje vecka med konstnärligt arbete summera bruttolönen för den veckan. Den sammanlagda bruttolönen ska divideras med 173, vilket är ett schabloniserat timlönebelopp, fastställt av IAF. Du får då fram det antal timmar som ska deklareras på kassakortet. Ett brutet tal ska avrundas till närmaste hel eller halv timme.

Om det sammanlagda timantalet som du kommer fram till i en vecka blir mer än 40 timmar ska du föra över de överskjutande timmarna till nästföljande vecka.

 

Felaktigt ifyllt eller borttappat kassakort

Kryssen ska vara tydliga och hålla sig inom rutan. Om kassakortet är felaktigt ifyllt, slarvigt och/eller om någon uppgift saknas på kortet, kommer Alfa-kassan att skicka ett nytt kassakort till dig som du ska komplettera eller fylla i. Detta fördröjer din utbetalning.

 

Oriktiga eller vilseledande uppgifter

Vi litar på att de uppgifter du lämnat stämmer. Om detta inte stämmer kan det leda till att du måste betala tillbaka ersättning som du har fått.

Om du inte lämnar rätt uppgifter eller inte meddelar ändrade uppgifter till oss så kan det anses vara grovt vårdslöst eller medvetet. Det innebär att du kan bli av med din ersättning mellan 45 och 195 dagar. Du måste också jobba i minst 80 dagar innan du på nytt kan ansöka om ersättning. Om du är ansluten till oss kan du bli utesluten och kan då inte ansöka om ersättning under ett års tid. Du kan också bli polisanmäld.

 

Beställning av nya kassakort

Om ett kassakort blir förstört eller försvinner kan du använda vårt beställningsformulär eller skicka ett meddelande till post@alfakassan.se för att beställa nya kassakort. Kom ihåg att ange ditt personnummer och de veckor du vill ha kassakort för.


Uppdaterad: 2017-05-30


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Alfaportalen

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Arbetslöshets-
kassan Alfa, 827 82 Ljusdal
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.