Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen reglerar hanteringen av personuppgifter. En av personuppgiftslagens viktigaste uppgifter är att värna om den enskildes personliga integritet i IT-samhället. Alfa-kassans behandling av personuppgifter utförs i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Här följer information om personuppgiftsansvar och behandling av personuppgifter på Alfa-kassan.

 

Personuppgiftsansvarig

Alfa-kassan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs. Den personuppgiftsansvarige bestämmer ensam eller tillsammans med andra ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

 

Ändamål med behandlingen

Alfa-kassan behandlar dina personuppgifter bland annat i samband med att du begär inträde i Alfa-kassan, ansöker om ersättning eller ansluter dig till Mina sidor.

Du har rätt att få registerutdrag från Alfa-kassan som visar vilka uppgifter som kassan har registrat om dig. Du har rätt till gratis registerutdrag en gång per år. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Begäran om registerutdrag och rättelse ska vara skriftlig och skickas till Alfa-kassan, FE 69, 930 88 Arjeplog. Glöm inte uppge personnummer samt att skriva under begäran.

 

Övriga upplysningar

Alfa-kassan kommer i förekommande fall att inhämta och behandla personuppgifter från andra myndigheter t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Centrala studiestödsnämnden (CSN), för att kunna handlägga ditt ärende. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra myndigheter.

 

Lag

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). För ytterligare information om personuppgiftslagen se Datainspektionens webbplats.


Uppdaterad: 2017-11-20


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Alfaportalen

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Alfa-kassan
FE 69
930 88 Arjeplog
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.