Problem med våra e-tjänster

På grund av en säkerhetsrelaterad incident har alla a-kassors system tillfälligt stängts ned i förbyggande syfte. Detta innebär att du inte kan logga in på våra e-tjänster. Du kan exempelvis inte logga in på Mina sidor och du kan inte skicka in dina tidrapporter just nu. Tillsammans med branschexperter arbetar våra leverantörer för att minimera påverkan. Vi beklagar de problem detta medför och uppdaterar informationen när vi vet mer.


Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) behöver du aktivt samtycka att webbplatsen du besöker får använda cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera. De sparas temporärt på din dator och försvinner när du stänger webbläsaren. Andra cookies används för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Därför behöver du acceptera cookies för att använda vår webbplats på bästa möjligt sätt.

 

Viktigt att lämna rätt uppgifter

När du ansöker om ersättning från en a-kassa intygar du att uppgifterna du lämnar är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga kan det leda till att a-kassan beslutar att du måste betala tillbaka den ersättning som du har fått, ett så kallat beslut om återkrav.

Oavsett om du visste om att ersättningen var felaktig eller inte, eller om du låtit bli att lämna in en uppgift till oss, kan du bli återbetalningsskyldig. Även om du inte har orsakat den felaktiga ersättningen blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig. Därför är det viktigt att du meddelar oss på Alfa-kassan om det sker några förändringar i din situation, exempelvis om du får ett arbete eller börjar studera. Meddela oss så snart en  förändring har skett.

Har du fått beslut om återkrav?

Om du har fått ett beslut om att betala tillbaka ersättning gäller beslutet direkt även om du begär omprövning eller överklagar. Om du inte betalar tillbaka skulden inom 30 dagar tillkommer det en dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653).

Om du begär omprövning eller överklagar ditt beslut ändrar vi dröjsmålsräntan till anståndsränta. Den är två procent högre än statens utlåningsränta. Ändringen börjar gälla från den dag som vi får in din begäran om omprövning eller överklagan tills att ditt ärende är färdigt. Dock gäller den tidigast 30 dagar efter att du har fått beslut om återkrav. Om du begär omprövning eller överklagar ett beslut driver vi inte in skulden under tiden ditt ärende hanteras.

Nya regler om återkrav från och med 1 september 2022

Om du har fått ett beslut om återkrav som fattades den 1 september 2022 eller senare, blir beslutet en så kallad exekutionstitel när det vunnit laga kraft. Du har 30 dagar på dig att betala skulden, vi skickar en påminnelse om du inte har betalat i tid. Hör av dig till oss om du inte kan betala innan förfallodagen så undersöker vi möjligheterna till en avbetalningsplan. Om du inte betalar tillbaka ersättningen i tid har vi rätt att ansöka om att Kronofogden utmäter skulden.

Beslutet om återkrav börjar gälla så snart tiden för att ompröva eller överklaga beslutet har passerat. 

Övrigt om återkrav

 • Om du har fått ersättning och senare får lön eller skadestånd som motsvarar lön för samma tid, ska du betala tillbaka ersättningen till oss.
 • Om det finns särskilda skäl kan vi besluta om befrielse från återbetalningsskyldighet – så kallad eftergift. Det betyder att vi kan besluta att du inte behöver betala tillbaka hela eller bara en del av den felaktiga ersättningen.
 • Om du får ersättning från oss drar vi av skatt som vi betalar in till Skatteverket åt dig. Det betyder att om du har fått felaktig ersättning behöver du betala tillbaka både ersättningen och skatteavdraget.

Uteslutning och frånkännande

Om du medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter som kan påverka din rätt till ersättning, kan du bli utesluten eller frånkänd rätt till ersättning.

Att bli frånkänd ersättning betyder att du förlorar din rätt till ersättning i minst 45 och som mest i 195 ersättningsdagar. Du måste också arbeta i minst 80 dagar innan du kan få ersättning igen. Du blir även skyldig att betala tillbaka den felaktiga ersättningen.

Att bli utesluten innebär att du inte längre är med i a-kassan. Du kan ansöka om ny anslutning i Alfa-kassan direkt efter en uteslutning, men du kan tidigast få ersättning när du har uppfyllt ett nytt medlemsvillkor.

A-kassan är enligt bidragsbrottslagen skyldig att göra en polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott i samband med ansökningar och utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

Uppdaterad: 2022-11-10


Snabblänkar

Gå med hos oss

Länkar

 • Hem
 • Anslut dig
 • Arbetslös
 • Ersättning
 • Väntetid
 • Om oss
 • Beräkna ersättningsdagar
 • Pressinformation
 • Vår integritetspolicy
 • Logga in

  Mina sidor

  Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

  Min anslutning

  Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

  Arbetsgivarintyg.nu

  Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

  Adress

  Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):

  Alfa-kassan
  FE 69
  930 88 Arjeplog

  Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.