Problem med våra e-tjänster

På grund av en säkerhetsrelaterad incident har alla a-kassors system tillfälligt stängts ned i förbyggande syfte. Detta innebär att du inte kan logga in på våra e-tjänster. Du kan exempelvis inte logga in på Mina sidor och du kan inte skicka in dina tidrapporter just nu. Tillsammans med branschexperter arbetar våra leverantörer för att minimera påverkan. Vi beklagar de problem detta medför och uppdaterar informationen när vi vet mer.


Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) behöver du aktivt samtycka att webbplatsen du besöker får använda cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera. De sparas temporärt på din dator och försvinner när du stänger webbläsaren. Andra cookies används för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Därför behöver du acceptera cookies för att använda vår webbplats på bästa möjligt sätt.

 

Vad krävs det för att få ersättning från en a-kassa?

Det finns vissa krav du behöver uppfylla för att få ersättning från en a-kassa. De kallas för grund- och arbetsvillkor. Om du inte har arbetat alls kan du inte få ersättning från en a-kassa. Inget arbete = ingen a-kassa.


Vilka villkor måste uppfyllas?

Den som ansöker om ersättning hos en a-kassa ska uppfylla både grund- och arbetsvillkor.

Grundvillkoret innebär att man ska:

 • Vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och vara beredd att söka och ta arbete.
 • Kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag, minst 17 timmar i veckan.
 • Stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att man vill arbeta och att det inte finns några hinder för det. Hinder för ersättning kan exempelvis vara studier, företagande eller avgångsvederlag.

Arbetsvillkoret innebär att man antingen ska ha arbetat:

 • minst 60 timmar per månad under 6 av de senaste 12 månaderna, eller
 • minst 40 timmar per månad och 420 timmar totalt under 6 sammanhängande månader.

Vilken tidsperiod utreder a-kassan?

A-kassan utreder vanligtvis om den som ansöker om ersättning har arbetat under de senaste 12 månaderna innan anmälan hos Arbetsförmedlingen. Denna tidsperiod kallas för kvalifikationstid. Om den sökande exempelvis har varit sjuk eller föräldraledig under kvalifikationstiden kan a-kassan i vissa fall hoppa över de perioderna och utreda om arbetsvillkoret uppfylls sedan tidigare. Som mest kan 5 år hoppas över.

Hur mycket kan man få i ersättning?

Grundersättning betalas ut till den som uppfyller grund – och arbetsvillkor och som inte är medlem i någon a-kassa eller inte har varit medlem i minst 12 månader. Det krävs också att den sökande är minst 20 år.

Grundersättning baseras på antal arbetade timmar och är maximalt 510 kronor och lägst 255 kronor per ersättningsdag. Om man får grundersättning från Alfa-kassan utan att vara ansluten betalar man en administrationsavgift på 7 kronor per utbetald ersättningsdag.

Exempel på hur mycket den sökande kan få i grundersättning:

Om den maximala ersättningen på 510 kronor betalas ut för 22 dagar i månaden får den sökande totalt 11 220 kronor brutto. Om den lägsta ersättningen på 255 kronor betalas ut för 22 dagar i månaden får den sökande totalt 5 610 kronor brutto.

Ytterligare exempel på hur mycket grundersättning en sökande kan få när sökande inte är medlem/ansluten:

 Sökandes kvalifikationstid

 Ersättning

 Har under de senaste 12 månaderna 
 arbetat heltid utan någon frånvaro.
 510 kr
 Har under de senaste 12 månaderna
 arbetat halvtid utan någon frånvaro.
 255 kr
 Har under de senaste 12 månaderna
 arbetat 75 procent utan någon frånvaro.
 383 kronor (510 x 0,75)
 Har under de senaste 6 månaderna
 arbetat heltid utan någon frånvaro. 
 255 kr
 Har under de senaste 6 månaderna
 arbetat 75 procent utan någon frånvaro.
 255 kr
 Har under de senaste 5 månaderna
 arbetat heltid utan någon frånvaro.
 Ingen ersättning
eftersom arbetsvillkoret inte är uppfyllt.

 

Inkomstbaserad ersättning betalas ut till den som uppfyller villkoren och har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Inkomstbaserad ersättning grundas på antal arbetade timmar och tidigare inkomst. Ersättningsnivåerna ser ut på följande sätt:

 • Dag 1–100 kan man få maximalt 1200 kronor per ersättningsdag. Högst 80 % av tidigare inkomst.
 • Dag 101–200 kan man få maximalt 1000 kronor per ersättningsdag. Högst 80 % av tidigare inkomst.
 • Dag 201–300 kan man få maximalt 1000 kronor per ersättningsdag. Högst 70 % av tidigare inkomst. Om man har barn under 18 år gäller denna nivå fram till dag 450.

Exempel på hur mycket den sökande kan få i inkomstbaserad ersättning:

Om den maximala ersättningen på 1200 kronor betalas ut för 22 dagar per månad får den sökande totalt 26 400 kronor brutto i 100 ersättningsdagar. Om den lägsta ersättningen på 255 kronor betalas ut för 22 dagar per månad får den sökande 5 610 kronor brutto.


Tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen

Med anledning av coronapandemin införde regeringen tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen under 2020. Detta i syfte att fler ska kunna få ersättning från a-kassan och få högre ersättning. Vissa av reglerna har förlängts och gäller som längst fram till den 1 januari 2023. För mer information om de tillfälliga reglerna läs här.

Uppdaterad: 2022-11-30


Snabblänkar

Gå med hos oss

Länkar

 • Hem
 • Anslut dig
 • Arbetslös
 • Ersättning
 • Väntetid
 • Om oss
 • Beräkna ersättningsdagar
 • Pressinformation
 • Vår integritetspolicy
 • Logga in

  Mina sidor

  Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

  Min anslutning

  Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

  Arbetsgivarintyg.nu

  Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

  Adress

  Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):

  Alfa-kassan
  FE 69
  930 88 Arjeplog

  Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.