Servicearbete på Mina sidor

Torsdag den 13 juni kl. 20.30–23:30 pågår ett servicearbete på Mina sidor. Du kan inte logga in under tiden som arbetet pågår.

 

Kundservice har ändrade öppettider

På fredag 14 juni har vår kundservice öppet kl. 09–12 och kl. 14–15.


Arbete utomlands

Eftersom Sverige är medlem i EU kan du som har arbetat i ett EU/EES-land eller Schweiz under vissa förutsättningar räkna med ditt arbete när du ansöker om ersättning i Sverige. Detta gäller för dig som antingen:

 • haft ditt senaste arbete i Sverige,
 • arbetat utomlands och haft kvar din fasta bosättning i Sverige (gränsarbetare och oäkta gränsarbetare), eller
 • omfattas av femårsregeln i nordiska konventionen.

Om ditt senaste arbete var i Sverige

För att ha rätt till ersättning från oss behöver du uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan räkna med arbete i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien i ett arbetsvillkor om ditt senaste arbete var i Sverige. Du måste alltså ha arbetat i Sverige efter att du flyttade hit för att detta ska gälla för dig.

Gränsarbetare

Du är en gränsarbetare om du

 • arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
 • är bosatt i Sverige
 • åker till din bostad i Sverige i regel dagligen eller minst en gång i veckan.

Som gränsarbetare omfattas du av lagstiftningen i landet där du arbetar så länge som din anställning pågår.

Gränsarbetare och arbetslös på heltid

Om du blir arbetslös på heltid går du över till lagstiftningen i landet där du är bosatt. Det betyder att du ska ansöka om ersättning i Sverige om du är bosatt här.

Gränsarbetare och arbetslös på deltid

Om du blir arbetslös på deltid omfattas du av lagstiftningen i landet där du arbetar. Det betyder att du ska ansöka om ersättning i landet du arbetar i.

Oäkta gränsarbetare

Du är en oäkta gränsarbetare om du

 • bor i ett EU/EES-land eller Schweiz
 • arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
 • åker tillbaka till landet du bor i mindre än en gång i veckan, men anknytningen till bosättningsstaten ses som tillräckligt stark för att det ska vara där du anses vara fast bosatt.

Oäkta gränsarbetare och arbetslös på heltid

Om du blir arbetslös på heltid kan du välja att stanna kvar i landet du har arbetat i och söka jobb och ersättning där. Du kan också välja att åka tillbaka till bosättningsstaten och ansöka om ersättning där.

Oäkta gränsarbetare och arbetslös på deltid

Om du blir arbetslös på deltid omfattas du av lagstiftningen i landet där du arbetar. Det betyder att du ska ansöka om ersättning i landet du arbetar i.

Femårsregeln i Nordiska konventionen

Femårsregeln innebär att du kan ha rätt att räkna med arbete och arbetslöshetförsäkrad tid från ett annat nordiskt land utan att först ha arbetat i Sverige. Villkoren för att du ska omfattas av femårsregeln är att du:

 • har tillhört svenska arbetslöshetsförsäkring tidigare
 • kommer tillbaka till Sverige inom fem år från det att du lämnade den svenska arbetslöshetsförsäkringen för att börja arbeta i ett annat nordiskt land
 • ansöker om anslutning eller grundersättning hos oss inom åtta veckor från det att du slutade vara arbetslöshetsförsäkrad i det andra nordiska landet.

Börja arbeta deltid i EU/EES-land eller Schweiz

Om du planerar att börja arbeta deltid i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och har pågående ersättning hos oss ska du kontakta oss innan du börjar din anställning. Det är viktigt att du kontaktar oss eftersom du inte kan omfattas av två länders socialförsäkringslagstiftningar samtidigt. Det är Försäkringskassan som bestämmer vilket av ländernas socialförsäkringslagstiftning som gäller för dig.

Att vara omfattad av ett lands socialförsäkringslagstiftning betyder att det finns vissa regler som gäller för dig. Reglerna handlar bland annat om arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och pension.

Arbete utanför EU/EES-länderna och Schweiz

Om du har arbetat utanför EU/EES-länderna och Schweiz kan det arbetet vanligtvis inte räknas med i ditt arbetsvillkor om du ansöker om ersättning i Sverige. Däremot finns det vissa undantag då arbetet kan räknas med och då är det bra att fortsätta vara med i en a-kassa i Sverige.

Undantagen är om du:

 • arbetar för en arbetsgivare med säte i Sverige och din lön betalas ut från Sverige
 • tjänstgör vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka
 • arbetar med biståndsarbete och Sida eller någon annan svensk statlig myndighet betalar din lön
 • arbetar hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet eller organ som är knutna dit.

Ansöka om ersättning efter utlandsarbete

Om du ska ansöka om ersättning efter att du har arbetat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz ska du logga in på Mina sidor och skicka in följande:

 • Ansökan om ersättning
 • formuläret Fastställande av bosättningsstat
 • formuläret Uppgift om utlandsarbete
 • anställningsavtal för utlandsarbetet med arbetsgivarens namn och adress
 • uppsägningsbesked från arbetsgivaren, arbetsgivarens bekräftelse på din uppsägningsbegäran eller ömsesidigt avtal om att avsluta anställningen, om du har det
 • anställningsavtal och arbetsgivarintyg från det svenska arbetet om din senaste anställning var i Sverige.

Saknar du e-legitimation?

Om du inte har e-legitimation kan du skicka ett mejl till ees@alfakassan.se och uppge vilket land du har arbetat i och hur länge du arbetade där. Du behöver därefter skicka in dina intyg och uppgifter till oss per post.

Ansöka om ersättning utomlands

Har du arbetat i Sverige och vill räkna med det arbetet när du ansöker om ersättning inom EU/EES eller Schweiz ska du kontakta myndigheten som hanterar arbetslöshetsförsäkringen i det landet. Den myndigheten begär sedan ett intyg från Alfa-kassan för ditt arbete i Sverige. Vi kan utfärda intyget om du har varit ansluten till oss eller om du inte har varit medlem i någon a-kassa när du arbetade i Sverige senast.

För att vi ska kunna utfärda intyget måste myndigheten i det andra landet skicka med blanketten Arbetsgivarintyg och bilagan Komplettering till arbetsgivarintyg för alla dina anställningar.

Har du frågor om arbete utomlands?

Skicka ett mejl till ees@alfakassan.se så hjälper vi dig.

Uppdaterad: 2024-05-30


Snabblänkar

Gå med hos oss

Genvägar

 • Kontakta oss
 • Arbetslös
 • Ersättning
 • Beräkna ersättningsdagar
 • Väntetid
 • Om oss
 • Vår integritetspolicy
 • Logga in

  Mina sidor

  E-tjänsten för dig som redan har ersättning hos oss eller vill ansöka om ersättning.

  Min anslutning

  E-tjänsten för dig som är ansluten till oss. Här kan du se dina fakturor och dina inbetalda avgifter.

  Postadress

  Alfa-kassan
  FE 69
  938 88 Arjeplog