Återkrav

När du ansöker om ersättning från en oss intygar du att uppgifterna du lämnar är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga kan det leda till att vi beslutar att du måste betala tillbaka den ersättning som du har fått, så kallat beslut om återkrav.

Oavsett om du visste om att uppgifterna var felaktiga eller inte, eller om du låtit bli att lämna in en uppgift till oss, kan du bli återbetalningsskyldig. Även om du inte har orsakat den felaktiga ersättningen blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig. Därför är det viktigt att du meddelar oss så fort en förändring sker, exempelvis om du får ett arbete eller börjar studera.

Enligt bidragsbrottslagen är vi skyldiga att göra en polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott.

Har du fått beslut om återkrav?

Vid ett beslut om att du betala tillbaka ersättning gäller det direkt, även om du begär omprövning eller överklagar. Om du inte betalar tillbaka skulden inom 30 dagar tillkommer det en dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653).

Om du begär omprövning eller överklagar ditt beslut ändrar vi dröjsmålsräntan till anståndsränta. Den är två procent högre än statens utlåningsränta. Ändringen börjar gälla från den dag som vi får in din begäran om omprövning eller överklagan tills att ditt ärende är färdigt. Dock gäller den tidigast 30 dagar efter att du har fått beslut om återkrav. Om du begär omprövning eller överklagar ett beslut driver vi inte in skulden under tiden ditt ärende hanteras.

Regler om återkrav från och med 1 september 2022

Om du har fått ett beslut om återkrav som fattades den 1 september 2022 eller senare, blir beslutet en så kallad exekutionstitel när det vunnit laga kraft. Du har 30 dagar på dig att betala skulden, vi skickar en påminnelse om du inte har betalat i tid. Hör av dig till oss om du inte kan betala innan förfallodagen så undersöker vi möjligheterna till en avbetalningsplan. Om du inte betalar tillbaka ersättningen i tid har vi rätt att ansöka om att Kronofogden utmäter skulden.

Beslutet om återkrav börjar gälla så snart tiden för att ompröva eller överklaga beslutet har passerat.

Övrigt om återkrav

 • Om du har fått ersättning och senare får lön eller skadestånd som motsvarar lön för samma tid, ska du betala tillbaka ersättningen till oss.
 • Om det finns särskilda skäl kan vi besluta om befrielse från återbetalningsskyldighet – så kallad eftergift. Det betyder att vi kan besluta att du inte behöver betala tillbaka hela eller bara en del av den felaktiga ersättningen.
 • Om du får ersättning från oss drar vi av skatt som vi betalar in till Skatteverket åt dig. Det betyder att om du har fått felaktig ersättning behöver du betala tillbaka både ersättningen och skatteavdraget.

Uteslutning och frånkännande

Om du fyller i fel uppgifter eller inte meddelar oss om att något har ändrats kan det påverka din ersättning. Du kan bli utesluten eller frånkänd rätt till ersättning.

Att bli utesluten innebär att du inte längre är med i a-kassan. Du kan ansöka om att gå med i Alfa-kassan igen direkt efter en uteslutning.

Att bli frånkänd rätt till ersättning betyder att du inte får någon ersättning mellan 45–195 ersättningsdagar. För att kunna få ersättning igen måste du arbeta i minst 80 dagar.

Uppdaterad: 2024-01-03


Snabblänkar

Gå med hos oss

Genvägar

 • Kontakta oss
 • Arbetslös
 • Ersättning
 • Beräkna ersättningsdagar
 • Väntetid
 • Om oss
 • Vår integritetspolicy
 • Logga in

  Mina sidor

  E-tjänsten för dig som redan har ersättning hos oss eller vill ansöka om ersättning.

  Min anslutning

  E-tjänsten för dig som är ansluten till oss. Här kan du se dina fakturor och dina inbetalda avgifter.

  Postadress

  Alfa-kassan
  FE 69
  938 88 Arjeplog